program ini digunakan untuk membaca angka
contoh : angka 100 diinputkan maka akan tercetak tulisan “seratus”

bahasa c

#include "stdio.h"
int angka; int b; int c; char lagi[1];
void satuan(int x){ /*untuk angka 1-9*/ if(x==1){ printf("satu"); } else if(x==2){ printf("dua"); } else if(x==3){ printf("tiga"); } else if(x==4){ printf("empat"); } else if(x==5){ printf("lima"); } else if(x==6){ printf("enam"); } else if(x==7){ printf("tujuh"); } else if(x==8){ printf("delapan"); } else if(x==9){ printf("sembilan"); } }
void puluhan(int a){ /*untuk puluhan 20-90*/ b=a/10; if(b==1){ if(a==10){ printf("sepuluh "); } else if(a==11){ printf("sebelas "); } else{ c=a-10; satuan(c); printf(" belas"); } } else if(b==2){ printf("dua puluh "); c=a-20; satuan(c); } else if(b==3){ printf("tiga puluh "); c=a-30; satuan(c); } else if(b==4){ printf("empat puluh "); c=a-40; satuan(c); } else if(b==5){ printf("lima puluh "); c=a-50; satuan(c); } else if(b==6){ printf("enam puluh "); c=a-60; satuan(c); } else if(b==7){ printf("tujuh puluh "); c=a-70; satuan(c); } else if(b==8){ printf("delapan puluh "); c=a-80; satuan(c); } else if(b==9){ printf("sembilan puluh "); c=a-90; satuan(c); } }
void ratusan(int a){ /*untuk puluhan 20-90*/ b=a/100; if(b==1){ printf("seratus "); c=a-100; puluhan(c); } else if(b==2){ printf("dua ratus "); c=a-200; puluhan(c); } else if(b==3){ printf("tiga ratus "); c=a-300; puluhan(c); } else if(b==4){ printf("empat ratus "); c=a-400; puluhan(c); } else if(b==5){ printf("lima ratus "); c=a-500; puluhan(c); } else if(b==6){ printf("enam ratus "); c=a-600; puluhan(c); } else if(b==7){ printf("tujuh ratus "); c=a-700; puluhan(c); } else if(b==8){ printf("delapan ratus "); c=a-800; puluhan(c); } else if(b==9){ printf("sembilan ratus "); c=a-900; puluhan(c); } }
main(){ clrscr(); printf("arfian hidayat\n\nuniversitas dian nuswantoro\nsemarang\n\ndian nuswantoro computer club\n\n"); printf("Program ini digunakan untuk membaca angka [1-999]\n"); do{ printf("\nAngka : ");scanf("%d",&angka); if(angka>=100){ ratusan(angka); } else if(angka>=10){ puluhan(angka); } else{ satuan(angka); } printf("\n\ncoba lagi [y/t] : ");scanf("%s",&lagi); }while(strcmp(lagi,"y")==0 || strcmp(lagi,"Y")==0); getche(); }